Monthly Archives for: June, 2014

Taksäkerhet, Taktvätt, Takmålning i Upplands Väsby

Taksäkerhet Taksäkerhet är ett samlingsbegrepp på olika steganordningar, takbryggor, glidskydd, med mera – som är avsedda att placeras på tak. För att förebygga risker för olycksfall när man går eller arbetar på tak har man från samhällets sida ställt flera […] 

Random Posts

LOAD MORE