Monthly Archives for: January, 2017

Prästgårdsmarken i Väsby

Ny radhusbebyggelse och en ny LSS-gruppbostad för fem boende kommer att uppföras inom bostadsområdet Prästgårdsmarken. Totalt ca 65 radhusbostäder. Byggherrar för radhusbebyggelsen är Boklok Housing, Veidekke Bostad och Väsbyhem. Kommunen är byggherre för LSS-gruppbostaden. I samband med utbyggnaden av bostäderna […] 

Snöskottning i Upplands Väsby.

Under vintersäsongen ökar belastningen på taket dramatiskt om man inte utför aktiv snöskottning. Snö och is kan lätt leda till fuktskador och äventyra säkerheten runt fastigheten, eftersom mycket kan ramla ned från takkanterna på exempelvis människor och bilar. Det finns […] 

Random Posts

LOAD MORE