Category: Natur och kultur i Väsby

SANDAKÄRRET

Sandakärret är en vattensamling på en av Väsbys högsta punkter som förses med vatten ur en artesisk källa. Källvattnet har runnit fram här i årtusenden. Kanske var det vatten härifrån de första invånarna i området drack? Stenålderns människor jagade säl […] 

Om Väsby Simsällskap

SIMNING är inte bara den enda riktigt livsviktiga sporten. Den ger också sina utövare möjligheter, som få andra sporter. Viktigast är ett fint kamratskap, där pojkar och flickor är kompisar på ett naturligt och spontant sätt. Man leker i vattnet, […] 

Om Väsby Konsthall

Om Väsby Konsthall Väsby Konsthall invigdes den 2 september 1995. Samma dag bildades Väsby Konsthalls Vänner (VKV) med syfte att “stödja Väsby Konsthall i dess strävan att bedriva utställningsverksamhet och andra kulturaktiviteter”. Konstnären Ricardo Donoso tog initiativ till Konsthallen. Hans […] 

Prästgårdsmarken i Väsby

Ny radhusbebyggelse och en ny LSS-gruppbostad för fem boende kommer att uppföras inom bostadsområdet Prästgårdsmarken. Totalt ca 65 radhusbostäder. Byggherrar för radhusbebyggelsen är Boklok Housing, Veidekke Bostad och Väsbyhem. Kommunen är byggherre för LSS-gruppbostaden. I samband med utbyggnaden av bostäderna […] 

Random Posts

LOAD MORE