Tag: Väsby bostäder

Prästgårdsmarken i Väsby

Ny radhusbebyggelse och en ny LSS-gruppbostad för fem boende kommer att uppföras inom bostadsområdet Prästgårdsmarken. Totalt ca 65 radhusbostäder. Byggherrar för radhusbebyggelsen är Boklok Housing, Veidekke Bostad och Väsbyhem. Kommunen är byggherre för LSS-gruppbostaden. I samband med utbyggnaden av bostäderna […] 

Random Posts

LOAD MORE