Tag: Torsåker

Torsåker – Dyviken – Nibble

Sammanfattande värdering Området har med stor sannolikhet hyst en omfattande bebyggelse redan under äldre järnålder. Här finns nämligen en av länets och kommunens mest omfattande förhistoriska agrara lämningar i form av ett ca 5 km långt stensträngssystem. Dessutom är kommunens […] 

Random Posts

LOAD MORE