Tag: Muröppning

Runsa

Runsa fornborg ligger högt över Mälarfjärden Skarven. Under den äldre järnåldern låg en stormannagård innanför murarna. Vid Runsa finns också en av Sveriges största skeppssättningar. När man står uppe på Runsa fornborg slås man av platsens dominerande läge. Därifrån har […] 

Random Posts

LOAD MORE