1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Inga Röster Än)
Loading...Loading...

Runsa

Runsa fornborg ligger högt över Mälarfjärden Skarven. Under den äldre järnåldern låg en stormannagård innanför murarna. Vid Runsa finns också en av Sveriges största skeppssättningar.

Runsaskeppet

När man står uppe på Runsa fornborg slås man av platsens dominerande läge. Därifrån har man haft fullständig uppsyn över all trafik i den viktiga vattenleden nedanför samtidigt som de branta bergssidorna och murarna gett ett bra skydd.

Fornborgen undersöktes av arkeologer 1992. De kunde konstatera att det innanför murarna funnits minst åtta hus, byggda på stensatta terrasser. Borgens kraftiga stenmurar har varit sammanhållna av timmer. Det fanns spår efter minst tre bränder.

Maktcentrum

Utsikt mot Sigtuna.

Undersökningarna har bidragit till att förändra forskningens syn på fornborgar. Tidigare har de ofta ansett vara befolkningens tillflyktsorter i orostider eller delar av kungliga bevakningssystem. Men fornborgar som Runsa var under äldre järnålder, fram till 500-talet, snarast överhetens maktcentra, befästa stormannagårdar, varifrån handel, kult och den omgivande bygdens produktion styrdes.

Det är den period i Europas historia som kallas folkvandringstid, då romarriket går under och nya politiska krafter gör sig gällande.

55 meters stenskepp

Muröppning.

Vid Runsa finns också en av av Sveriges största skeppssättningar, det 55 meter långa Runsaskeppet. Skeppssättningar är en relativt ovanlig gravform som har byggts både under bronsålder och vikingatid. Strax bakom skeppssättningen ligger ytterligare ett 30-tal gravar som kan anas som låga kullar.

Kulturstigen vid Runsa passerar Runsa herrgård som är från Sveriges stormaktstid på 1600-talet. Byggnaden är ett av barockarkitekten Jean De la Vallées främsta verk. OBS privat! Slottet är privatbostad!

I skogsområdena kring Runsa finns ett tiotal torp som tidigare lydde under herrgården. På ett järnåldersgravfält söder om herrgården finns en kungshög, 35 m i diameter, tillsammans med två ovanligt stora rösen, 18 och 20 m i diameter.

Varggrop

Varggrop.

Fortsätter man några hundra meter norrut från det nyssnämnda gravfältet stöter man på en stensatt grop som har använts vid vargjakt.

 

Besöksinformation

Tillgänglighet
Det finns sten och rötter på stigen till borgen och gravfältet och för att komma till borgen måste man ta sig över ett mindre dike.

Karta över Runsa kulturstig.

SakStockholm köper dödsbon i Sverige

 

Hitta hit
Närmaste SL hållplats Runsa.
Runsa är skyltat från Mälarvägen. Man kommer då in på Runsavägen som man ska följa hela vägen fram, ca 6,5 km. När vägen tar slut är man i korsningen med herrgården till vänster och parkeringen och borgområdet till höger.

Litteraturtips och information

Michael Olausson: Runsa fornborg. En befäst stormannagård från folkvandringstiden. 1996.

 

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

 

Källa:

Random Posts

LOAD MORE